TRIỂN LÃM SỐ
HỘI THẢO
GIAO THƯƠNG
LIVESTREAM

Tham gia

29-31/10/2021

VIRTUAL EVENT

Giới thiệu

Gian hàng

Hội thảo

Hoạt động

NGÀY HỘI CÔNG NGHỆ - ĐỔI MỚI
& SÁNG TẠO TRONG KỶ NGUYÊN SỐ

INTERNET EXPO 2021

Điều khoản dịch vụ

1. Giới thiệu:

Chào mừng tới CÔNG TY CỔ PHẦN ONNET (“Công ty”, “chúng tôi”, “của chúng tôi”)!
Những Điều khoản Dịch vụ (“Điều khoản”, “Điều khoản dịch vụ”) quản lý việc truy cập của bạn vào trang web www.internetexpo.vn (đồng thời hoặc độc lập “Dịch Vụ”) được vận hành bởi CÔNG TY CỔ PHẦN ONNET.

Chính sách Riêng tư của chúng tôi cũng quản lý việc bạn sử dụng dịch vụ và giải thích cách chúng tôi thu thập, bảo mật và tiết lộ thông tin từ việc sử dụng dịch vụ.

Thỏa thuận của bạn với chúng tôi bao gồm các Điều khoản này và Chính sách quyền riêng tư của chúng tôi (“Thỏa thuận”). Bạn xác nhận rằng bạn đã đọc và hiểu các Thỏa thuận, và đồng ý với những ràng buộc có trong điều khoản này.

Nếu bạn không đồng ý với (hoặc không thể tuân thủ) các Thỏa thuận, bạn có thể chọn không tham gia sử dụng dịch vụ, xin hãy góp ý với chúng tôi qua email info@onnet.com.vn để chúng tôi có thể giúp bạn tìm ra giải pháp. Các Điều khoản này áp dụng cho tất cả khách truy cập, người dùng và những người khác muốn truy cập hoặc sử dụng Dịch vụ.

2. Phương thức liên lạc

Bằng cách sử dụng Dịch vụ của chúng tôi, bạn đồng ý đăng ký các bản tin, tài liệu tiếp thị hoặc quảng cáo và thông tin khác mà chúng tôi có thể gửi. Tuy nhiên, bạn có thể chọn không nhận bất kỳ hoặc tất cả những thông tin liên lạc này từ chúng tôi bằng cách nhấp vào liên kết hủy đăng ký hoặc bằng cách gửi email đến info@onnet.com.vn.

3. Mua bán

Nếu bạn muốn mua bất kỳ sản phẩm hoặc dịch vụ nào được cung cấp thông qua Dịch vụ (“Mua hàng”), bạn có thể được yêu cầu cung cấp một số thông tin nhất định liên quan đến hành vi mua, bao gồm (nhưng không giới hạn về), số thẻ tín dụng hoặc thẻ ghi nợ, ngày hết hạn của thẻ, địa chỉ thanh toán và thông tin giao hàng của bạn.

Bạn tuyên bố và đảm bảo rằng: (i) bạn có quyền hợp pháp để sử dụng bất kỳ (các) thẻ hoặc (các) phương thức thanh toán nào khác liên quan đến bất kỳ Giao dịch mua nào; và (ii) thông tin bạn cung cấp cho chúng tôi là đúng sự thật, chính xác và đầy đủ.

Chúng tôi có thể sử dụng các dịch vụ của bên thứ ba với mục đích hỗ trợ thanh toán và hoàn tất các Giao dịch mua. Bằng cách gửi thông tin của bạn, bạn cấp cho chúng tôi quyền cung cấp thông tin cho các bên thứ ba này theo Chính sách bảo mật của chúng tôi.

Chúng tôi có quyền từ chối hoặc hủy đơn đặt hàng của bạn bất kỳ lúc nào vì các lý do bao gồm nhưng không giới hạn: tính sẵn có của sản phẩm hoặc dịch vụ, lỗi trong mô tả hoặc giá của sản phẩm hoặc dịch vụ, lỗi trong đơn đặt hàng của bạn hoặc các lý do khác.

Chúng tôi có quyền từ chối hoặc hủy đơn hàng của bạn nếu nghi ngờ có gian lận hoặc giao dịch trái phép hoặc bất hợp pháp.

4. Cuộc thi, Rút thăm trúng thưởng và Khuyến mãi:

Mọi cuộc thi, rút thăm trúng thưởng hoặc các chương trình khuyến mãi khác (gọi chung là “Khuyến mại”) được cung cấp thông qua Dịch vụ có thể chịu sự điều chỉnh của các quy tắc tách biệt với các Điều khoản Dịch vụ này. Nếu bạn tham gia vào bất kỳ Chương trình khuyến mãi nào, vui lòng xem lại các quy tắc hiện hành cũng như Chính sách bảo mật của chúng tôi. Nếu các quy tắc cho Chương trình khuyến mãi xung đột với các Điều khoản dịch vụ này, các quy tắc của Chương trình khuyến mãi sẽ được áp dụng.

5. Đăng ký

Một số phần của Dịch vụ được lập hóa đơn trên cơ sở đăng ký ("(Các) đăng ký"). Bạn sẽ được lập hóa đơn trước định kỳ và định kỳ ("Chu kỳ thanh toán"). Chu kỳ thanh toán sẽ được đặt tùy thuộc vào loại gói đăng ký bạn chọn khi mua Đăng ký.

Vào cuối mỗi Chu kỳ thanh toán, Đăng ký của bạn sẽ tự động gia hạn theo các điều kiện chính xác trừ khi bạn hủy hoặc CÔNG TY CỔ PHẦN ONNET hủy đăng ký đó. Bạn có thể hủy gia hạn Đăng ký của mình thông qua trang quản lý tài khoản trực tuyến của mình hoặc bằng cách liên hệ với nhóm hỗ trợ khách hàng info@onnet.com.vn.

Cần có phương thức thanh toán hợp lệ để xử lý thanh toán cho đăng ký của bạn. Bạn phải cung cấp cho CÔNG TY CỔ PHẦN ONNET thông tin thanh toán chính xác và đầy đủ có thể bao gồm nhưng không giới hạn tên đầy đủ, địa chỉ, tiểu bang, mã bưu chính hoặc mã zip, số điện thoại và thông tin về phương thức thanh toán hợp lệ. Bằng cách gửi thông tin thanh toán như vậy, bạn tự động cho phép CÔNG TY CỔ PHẦN ONNET tính tất cả Phí đăng ký phát sinh qua tài khoản của bạn cho bất kỳ phương tiện thanh toán nào như vậy.

Nếu việc thanh toán tự động không xảy ra vì bất kỳ lý do gì,  CÔNG TY CỔ PHẦN ONNET có quyền chấm dứt quyền truy cập của bạn vào Dịch vụ ngay lập tức.

6. Dùng thử miễn phí

CÔNG TY CỔ PHẦN ONNET có thể, theo quyết định riêng của mình, cung cấp Đăng ký với bản dùng thử miễn phí trong một khoảng thời gian giới hạn ("Bản dùng thử miễn phí").

Bạn có thể được yêu cầu nhập thông tin thanh toán của mình để đăng ký Bản dùng thử Miễn phí.
Nếu bạn nhập thông tin thanh toán của mình khi đăng ký Bản dùng thử Miễn phí, bạn sẽ không bị CÔNG TY CỔ PHẦN ONNET tính phí cho đến khi Bản Dùng thử Miễn phí hết hạn. Vào ngày cuối cùng của Thời gian dùng thử miễn phí, trừ khi bạn đã hủy Đăng ký, bạn sẽ tự động bị tính phí Đăng ký áp dụng cho loại Đăng ký bạn đã chọn.

Bất cứ lúc nào và không cần thông báo, CÔNG TY CỔ PHẦN ONNET có quyền (i) sửa đổi Điều khoản Dịch vụ của ưu đãi Dùng thử Miễn phí, hoặc (ii) hủy bỏ đề nghị Dùng thử Miễn phí đó.

7. Thay đổi phí

CÔNG TY CỔ PHẦN ONNET, theo quyết định riêng của mình và bất kỳ lúc nào, có thể sửa đổi phí Đăng ký cho các Đăng ký. Mọi thay đổi về phí Đăng ký sẽ có hiệu lực vào cuối Chu kỳ thanh toán hiện tại khi đó.
CÔNG TY CỔ PHẦN ONNET sẽ cung cấp cho bạn một thông báo trước hợp lý về bất kỳ thay đổi nào trong phí Đăng ký để bạn có cơ hội chấm dứt Đăng ký của mình trước khi thay đổi đó có hiệu lực.

Việc bạn tiếp tục sử dụng Dịch vụ sau khi thay đổi phí Đăng ký có hiệu lực cấu thành việc bạn đồng ý thanh toán số tiền Phí đăng ký đã sửa đổi.

8. Hoàn trả

Chúng tôi hoàn lại tiền cho Hợp đồng trong vòng 30 ngày kể từ ngày giao dịch đầu tiên (trong trường hợp bạn không hài lòng về Sản phẩm/ Dịch vụ của chúng tôi).

9. Nội dung

Nội dung được tìm thấy trên website hoặc thông qua dịch vụ này là tài sản của CÔNG TY CỔ PHẦN ONNET hoặc được sử dụng với sự cho phép của các Đối tác của chúng tôi. Bạn không được phân phối, sửa đổi, truyền tải, sử dụng lại, tải xuống, đăng lại, sao chép hoặc sử dụng Nội dung nói trên, cho dù toàn bộ hoặc một phần, cho mục đích thương mại hoặc vì lợi ích cá nhân mà không có sự cho phép trước bằng văn bản từ chúng tôi.

10. Cấm sử dụng:

Bạn chỉ có thể sử dụng Dịch vụ cho các mục đích hợp pháp và tuân theo các Điều khoản. Dưới đây là những mục bị cấm sử dụng:
0.1. Bằng bất cứ cách nào vi phạm luật hoặc quy định hiện hành của quốc gia hoặc quốc tế.
0.2. Với mục đích lợi dụng, làm hại hoặc cố gắng lợi dụng hoặc làm hại trẻ vị thành niên theo bất kỳ cách nào bằng cách cho họ xem nội dung không phù hợp hoặc bằng cách khác.
0.3. Để truyền hoặc mua bất kỳ tài liệu quảng cáo hoặc khuyến mại nào, bao gồm bất kỳ “thư rác”, “thư dây chuyền”, “thư rác” hoặc bất kỳ lời chào mời tương tự nào khác.
0.4. Mạo danh hoặc cố gắng mạo danh Công ty, nhân viên của Công ty, người dùng khác hoặc bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào khác.
0.5. Theo bất kỳ cách nào vi phạm quyền của người khác, hoặc theo bất kỳ cách nào là bất hợp pháp, đe dọa, gian lận hoặc có hại hoặc liên quan đến bất kỳ mục đích hoặc hoạt động bất hợp pháp, bất hợp pháp, gian lận hoặc có hại nào.
0.6. Tham gia vào bất kỳ hành vi nào khác hạn chế hoặc ức chế việc sử dụng hoặc hưởng thụ Dịch vụ của bất kỳ ai hoặc hành vi mà chúng tôi xác định có thể gây tổn hại hoặc xúc phạm đến Công ty hoặc người dùng Dịch vụ hoặc khiến họ phải chịu trách nhiệm pháp lý.

Ngoài ra, bạn cũng không được:
0.1. Sử dụng Dịch vụ theo bất kỳ cách nào có thể vô hiệu hóa, quá tải, làm hỏng hoặc làm suy yếu Dịch vụ hoặc cản trở việc sử dụng Dịch vụ của bất kỳ bên nào khác, bao gồm cả khả năng tham gia vào các hoạt động thời gian thực của họ thông qua Dịch vụ.
0.2. Sử dụng bất kỳ rô bốt, trình thu thập dữ liệu hoặc thiết bị, quy trình hoặc phương tiện tự động nào khác để truy cập Dịch vụ cho bất kỳ mục đích nào, bao gồm giám sát hoặc sao chép bất kỳ tài liệu nào trên Dịch vụ.
0.3. Sử dụng bất kỳ quy trình thủ công nào để giám sát hoặc sao chép bất kỳ tài liệu nào trên Dịch vụ hoặc cho bất kỳ mục đích trái phép nào khác mà không có sự đồng ý trước bằng văn bản của chúng tôi.
0.4. Sử dụng bất kỳ thiết bị, phần mềm hoặc quy trình nào cản trở hoạt động bình thường của Dịch vụ.
0.5. Đưa vào bất kỳ loại phần mềm vi-rút, ngựa trojan (phần mềm ác tính), bọ, bom logic hoặc tài liệu khác độc hại hoặc có hại về mặt công nghệ.
0.6. Cố gắng truy cập trái phép, can thiệp, làm hỏng hoặc làm gián đoạn bất kỳ phần nào của Dịch vụ, máy chủ lưu trữ Dịch vụ hoặc bất kỳ máy chủ, máy tính hoặc cơ sở dữ liệu nào được kết nối với Dịch vụ.
0.7. Tấn công Dịch vụ thông qua một cuộc tấn công từ chối dịch vụ hoặc một cuộc tấn công từ chối dịch vụ phân tán.
0.8. Thực hiện bất kỳ hành động nào có thể làm hỏng hoặc làm sai lệch xếp hạng Công ty.
0.9. Và không cố gắng can thiệp vào hoạt động bình thường của Dịch vụ.

11. Phân tích

Chúng tôi có thể sử dụng Nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba để theo dõi và phân tích việc sử dụng Dịch vụ của chúng tôi.

12. Cấm trẻ em dưới tuổi vị thành niên

Dịch vụ chỉ dành cho các cá nhân ít nhất mười tám (18) tuổi truy cập và sử dụng. Bằng cách truy cập hoặc sử dụng Dịch vụ, bạn đảm bảo và tuyên bố rằng bạn từ mười tám (18) tuổi trở lên và có đầy đủ thẩm quyền, quyền và năng lực để tham gia thỏa thuận này và tuân thủ tất cả các điều khoản và điều kiện của Điều khoản. Nếu bạn chưa đủ mười tám (18) tuổi trở lên, bạn bị cấm truy cập và sử dụng Dịch vụ.

13. Tài khoản

Khi bạn tạo tài khoản với chúng tôi, bạn đảm bảo rằng bạn trên 18 tuổi và thông tin bạn cung cấp cho chúng tôi là chính xác, đầy đủ và cập nhật mọi lúc. Thông tin không chính xác, không đầy đủ hoặc lỗi thời có thể dẫn đến việc tài khoản của bạn trên Dịch vụ bị chấm dứt ngay lập tức.

Bạn có trách nhiệm duy trì tính bảo mật của tài khoản và mật khẩu của mình, bao gồm nhưng không giới hạn ở việc hạn chế quyền truy cập vào máy tính và / hoặc tài khoản của bạn. Bạn đồng ý chịu trách nhiệm về bất kỳ và tất cả các hoạt động hoặc hành động xảy ra với tài khoản và / hoặc mật khẩu của bạn, cho dù mật khẩu của bạn là với Dịch vụ của chúng tôi hay dịch vụ của bên thứ ba. Bạn phải thông báo cho chúng tôi ngay lập tức khi nhận thức được bất kỳ vi phạm bảo mật hoặc sử dụng trái phép tài khoản của bạn.

Bạn không được sử dụng làm tên người dùng tên của người hoặc tổ chức khác hoặc tên của người hoặc tổ chức khác không được cung cấp hợp pháp để sử dụng, tên hoặc nhãn hiệu phải tuân theo bất kỳ quyền nào của một cá nhân hoặc tổ chức khác ngoài bạn mà không có sự cho phép thích hợp. Bạn không được phép sử dụng bất kỳ tên nào mang ý nghĩa xúc phạm, hoặc tục tĩu vượt xa khỏi thuần phong mỹ tục Việt Nam.

Chúng tôi có quyền từ chối dịch vụ, chấm dứt tài khoản, xóa hoặc chỉnh sửa nội dung, hoặc hủy đơn đặt hàng theo quyết định riêng của chúng tôi.

14. Sở hữu trí tuệ

Dịch vụ và nội dung gốc của dịch vụ (không bao gồm Nội dung do người dùng cung cấp), các tính năng và chức năng đang và sẽ vẫn là tài sản độc quyền của CÔNG TY CỔ PHẦN ONNET và các nhà cấp phép của nó. Dịch vụ được bảo vệ bởi bản quyền, nhãn hiệu và các luật khác của trong và ngoài nước. Các nhãn hiệu của chúng tôi không được sử dụng liên quan đến bất kỳ sản phẩm hoặc dịch vụ nào mà không có sự đồng ý trước bằng văn bản của CÔNG TY CỔ PHẦN ONNET.

15. Chính sách Bản quyền

Chúng tôi tôn trọng quyền sở hữu trí tuệ của người khác. Chính sách của chúng tôi là phản hồi bất kỳ khiếu nại nào cho rằng Nội dung được đăng trên Dịch vụ vi phạm bản quyền hoặc các quyền sở hữu trí tuệ khác (“Vi phạm”) của bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào.

Nếu bạn là chủ sở hữu bản quyền hoặc được ủy quyền thay mặt cho chủ sở hữu bản quyền và bạn cho rằng tác phẩm có bản quyền đã bị sao chép theo cách cấu thành vi phạm bản quyền, vui lòng gửi khiếu nại của bạn qua email tới info@onnet.com.vn, với dòng tiêu đề: “Vi phạm Bản quyền” và đưa vào đơn khiếu nại của bạn mô tả chi tiết về Hành vi vi phạm bị cáo buộc như được nêu chi tiết bên dưới, trong “Thông báo DMCA và Thủ tục Khiếu nại Vi phạm Bản quyền”

Bạn có thể phải chịu trách nhiệm về những thiệt hại (bao gồm cả chi phí và phí luật sư) vì những tuyên bố xuyên tạc hoặc thiếu thiện chí về việc vi phạm bất kỳ Nội dung nào được tìm thấy trên và / hoặc thông qua Dịch vụ về bản quyền của bạn.

16. Thông báo và Thủ tục DMCA đối với Khiếu nại Vi phạm Bản quyền

Bạn có thể gửi thông báo theo Đạo luật bản quyền thiên niên kỷ kỹ thuật số (DMCA) bằng cách cung cấp cho Đại lý bản quyền của chúng tôi thông tin sau bằng văn bản (xem 17 U.S.C 512 (c) (3) để biết thêm chi tiết):
0,1. chữ ký điện tử hoặc chữ ký vật lý của người được ủy quyền thay mặt cho chủ sở hữu quyền lợi của bản quyền;
0,2. mô tả về tác phẩm có bản quyền mà bạn cho rằng đã bị vi phạm, bao gồm URL (tức là địa chỉ trang web) của vị trí tồn tại tác phẩm có bản quyền hoặc bản sao của tác phẩm có bản quyền;
0,3. xác định URL hoặc vị trí cụ thể khác trên Dịch vụ nơi chứa tài liệu mà bạn cho là vi phạm;
0,4. địa chỉ, số điện thoại và địa chỉ email của bạn;
0,5. tuyên bố của bạn rằng bạn thực sự tin rằng việc sử dụng đang tranh chấp không được chủ sở hữu bản quyền, đại diện của chủ sở hữu bản quyền hoặc luật pháp cho phép;
0,6. một tuyên bố của bạn, được đưa ra theo hình phạt nếu khai man, rằng thông tin trên trong thông báo của bạn là chính xác và bạn là chủ sở hữu bản quyền hoặc được ủy quyền hành động thay mặt cho chủ sở hữu bản quyền.

Bạn có thể liên hệ với Đại lý Bản quyền của chúng tôi qua email tại info@onnet.com.vn.

17. Báo cáo lỗi và phản hồi

Bạn có thể cung cấp cho chúng tôi trực tiếp tại info@onnet.com.vn hoặc qua các trang web và công cụ của bên thứ ba với thông tin và phản hồi liên quan đến lỗi, đề xuất cải tiến, ý tưởng, vấn đề, khiếu nại và các vấn đề khác liên quan đến Dịch vụ của chúng tôi (“Phản hồi”). Bạn thừa nhận và đồng ý rằng: (i) bạn sẽ không giữ lại, có được hoặc khẳng định bất kỳ quyền sở hữu trí tuệ hoặc quyền, quyền sở hữu hoặc lợi ích nào khác đối với hoặc đối với Phản hồi; (ii) Công ty có thể có các ý tưởng phát triển tương tự như Phản hồi; (iii) Phản hồi không chứa thông tin bí mật hoặc thông tin độc quyền từ bạn hoặc bất kỳ bên thứ ba nào; và (iv) Công ty không có bất kỳ nghĩa vụ bảo mật nào đối với Phản hồi. Trong trường hợp không thể chuyển giao quyền sở hữu đối với Phản hồi do luật bắt buộc hiện hành, bạn cấp cho Công ty và các chi nhánh của Công ty quyền sử dụng độc quyền, có thể chuyển nhượng, không thể hủy ngang, miễn phí, có thể cấp phép lại, không giới hạn và vĩnh viễn ( bao gồm sao chép, sửa đổi, tạo các tác phẩm phái sinh, xuất bản, phân phối và thương mại hóa) Phản hồi theo bất kỳ cách nào và cho bất kỳ mục đích nào.

18. Liên kết đến các trang web khác

Dịch vụ của chúng tôi có thể chứa các liên kết đến các trang web hoặc dịch vụ của bên thứ ba không thuộc quyền sở hữu hoặc kiểm soát của công ty cổ phần onnet.

Công ty cổ phần onnet không kiểm soát và không chịu trách nhiệm về nội dung, chính sách bảo mật, hoặc thực tiễn của bất kỳ trang web hoặc dịch vụ nào của bên thứ ba. chúng tôi không đảm bảo cung cấp của bất kỳ tổ chức / cá nhân nào trong số này hoặc trang web của họ.

Ví dụ: các điều khoản sử dụng đã nêu đã được tạo bằng policymaker.io, một ứng dụng web miễn phí để tạo các văn bản pháp lý chất lượng cao. trình tạo điều khoản và điều kiện miễn phí của policymaker là một công cụ miễn phí dễ sử dụng để tạo mẫu điều khoản dịch vụ tiêu chuẩn tuyệt vời cho trang web, blog, cửa hàng thương mại điện tử hoặc ứng dụng.

Bạn xác nhận và đồng ý rằng công ty sẽ không chịu trách nhiệm hoặc chịu trách nhiệm pháp lý trực tiếp hoặc chỉ đúng đối với bất kỳ thiệt hại hoặc mất nào gây ra hoặc cảnh báo do việc sử dụng hoặc liên quan đến bất kỳ nội dung nào, hàng hóa hoặc dịch vụ có trên hoặc bất kỳ các trang web hoặc dịch vụ của bên thứ ba.

chúng tôi mạnh mẽ khuyến cáo bạn đọc các điều khoản dịch vụ và chính sách bảo mật của bất kỳ trang web hoặc dịch vụ của bên thứ ba nào mà bạn truy cập.

19. Từ chối bảo hành

Các dịch vụ này được công ty cung cấp trên cơ sở “nguyên trạng” và “hiện có”. công ty không tuyên bố hoặc bảo đảm bất kỳ hình thức nào, rõ ràng hoặc ngụ ý, đối với việc vận hành các dịch vụ của họ, hoặc thông tin, nội dung hoặc tài liệu được bao gồm ở đó. bạn đồng ý rõ ràng rằng việc bạn sử dụng các dịch vụ này, nội dung của chúng và bất kỳ dịch vụ hoặc mục nào nhận được từ chúng tôi là rủi ro duy nhất của bạn.

Không cần công ty nào bất kỳ người nào liên kết với công ty thực hiện bất kỳ bảo đảm hoặc tuyên bố nào với sự hoàn toàn, an toàn, tin cậy, chất lượng, chính xác hoặc tính có sn của dịch vụ. không giới hạn việc bắt đầu, không có công ty nào liên kết với đại diện công ty hoặc bảo đảm rằng các dịch vụ, nội dung của họ hoặc bất kỳ dịch vụ hoặc mục nào dùng qua dịch vụ sẽ chính xác, đáng tin cậy, không có lỗi, hoặc không có lỗi rằng các dịch vụ hoặc máy chủ làm cho nó có sn không có virus vi hoặc các thành phần có hại khác hoặc các dịch vụ hoặc bất kỳ dịch vụ hoặc mục nào có được thông qua dịch vụ sẽ đáp ứng nhu cầu hoặc mong đợi của bạn.

Công ty từ chối bất cứ bảo đảm bất kỳ hình thức nào, dưới đây hay ngụ ý, truyện cổ tích hoặc cách khác, bao gồm nhưng không giới hạn đối với bất kỳ bảo đảm nào về tính khả năng, không vi phạm và phù hợp với mục đích cụ thể.

Việc bắt đầu không ảnh hưởng đến bất kỳ đảm bảo nào không thể loại trừ hoặc giới hạn theo luật áp dụng.

20. Trách nhiệm hữu hạn

Ngoại trừ khi được pháp luật cấm, bạn sẽ giữ cho chúng tôi và các cán bộ, giám đốc, nhân viên và các đại lý của chúng tôi rất nhiều hạn chế đối với bất kỳ thiệt hại ấn độ, cá nhân, đặc biệt, sự cố, hoặc hậu quả nào, bao gồm các khoản trích theo dõi và tất cả các chi phí bố trí và sắp xếp, hoặc khi thử hoặc khi xuất hiện, nếu có bất cứ, bất cứ hoặc không có sắp xếp hoặc sắp xếp), dù trong một hành vi hợp đồng, đàm phán hoặc hành động quan trọng khác, hoặc sắp xếp ngoài hoặc kết nối với thỏa thuận này không giới hạn bất kỳ khiếu nại nào đối với thương hại cá nhân hoặc thiệt hại tài sản, phát sinh từ thỏa thuận này và bất kỳ hành vi vi phạm nào của bạn của bất kỳ luật liên bang, nhà nước hoặc địa phương, thống kê, quy tắc hoặc quy định, ngay cả nếu công ty đã có trách nhiệm trước hạn chế . ngoại trừ do pháp luật cấm, nếu có trách nhiệm pháp lý đối với một phần của công ty, nó sẽ được giới hạn trong số tiền được trả cho các sản phẩm và / hoặc dịch vụ và không có thông tin nào sẽ có thiệt hại hậu quả hoặc trách nhiệm. một số trạng thái không cho phép loại trừ hoặc giới hạn các thiệt hại vật lý, sự cố hoặc hậu quả, vì vậy giới hạn hoặc loại trừ trước có thể không áp dụng cho bạn.

21. Chấm dứt hợp đồng

Chúng tôi có thể chấm dứt hoặc đình chỉ tài khoản của bạn và cấm truy cập dịch vụ ngay lập tức, mà không cần thông báo trước hoặc chịu trách nhiệm, theo quyết định riêng của chúng tôi, vì bất kỳ lý do gì và không giới hạn, bao gồm nhưng không giới hạn ở việc vi phạm điều khoản.

Nếu bạn muốn chấm dứt tài khoản của mình, bạn có thể chỉ cần ngừng sử dụng dịch vụ.
tất cả các điều khoản của điều khoản mà về bản chất vẫn có hiệu lực sau khi chấm dứt, bao gồm nhưng không giới hạn, các điều khoản về quyền sở hữu, từ chối bảo hành, bồi thường và các giới hạn trách nhiệm.

22. Luật chi phối

Các điều khoản này sẽ được điều chỉnh và hiểu theo luật pháp việt nam, luật điều chỉnh áp dụng cho thỏa thuận mà không tính đến xung đột của các quy định pháp luật.

Việc chúng tôi không thực thi bất kỳ quyền hoặc quy định nào của các điều khoản này sẽ không được coi là sự từ bỏ các quyền đó. nếu bất kỳ điều khoản nào trong các điều khoản này bị tòa án cho là không hợp lệ hoặc không thể thi hành, các điều khoản còn lại của các điều khoản này sẽ vẫn có hiệu lực. các điều khoản này cấu thành toàn bộ thỏa thuận giữa chúng tôi về dịch vụ của chúng tôi và thay thế cũng như thay thế bất kỳ thỏa thuận nào trước đây mà chúng tôi có thể có giữa chúng tôi về dịch vụ.

23. Thay đổi đối với dịch vụ

Chúng tôi bảo lưu quyền thu hồi hoặc sửa đổi dịch vụ của mình và bất kỳ dịch vụ hoặc tài liệu nào chúng tôi cung cấp qua dịch vụ, theo quyết định riêng của chúng tôi mà không cần thông báo. chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm nếu vì bất kỳ lý do gì mà tất cả hoặc bất kỳ phần nào của dịch vụ không khả dụng vào bất kỳ lúc nào hoặc trong bất kỳ khoảng thời gian nào. đôi khi, chúng tôi có thể hạn chế quyền truy cập vào một số phần của dịch vụ hoặc toàn bộ dịch vụ đối với người dùng, kể cả người dùng đã đăng ký.

24. Sửa đổi điều khoản
Chúng tôi có thể sửa đổi các điều khoản bất kỳ lúc nào bằng cách đăng các điều khoản đã sửa đổi trên trang web này. bạn có trách nhiệm xem lại các điều khoản này theo định kỳ.

Việc bạn tiếp tục sử dụng nền tảng sau khi đăng các điều khoản sửa đổi có nghĩa là bạn chấp nhận và đồng ý với các thay đổi. bạn phải kiểm tra trang này thường xuyên để biết bất kỳ thay đổi nào, vì chúng ràng buộc bạn.

Bằng cách tiếp tục truy cập hoặc sử dụng dịch vụ của chúng tôi sau khi bất kỳ sửa đổi nào có hiệu lực, bạn đồng ý bị ràng buộc bởi các điều khoản sửa đổi. nếu bạn không đồng ý với các điều khoản mới, bạn không được phép sử dụng dịch vụ nữa.

25. Miễn trừ và hiệu lực từng phần
Không có sự từ bỏ nào của công ty đối với bất kỳ điều khoản hoặc điều kiện nào được nêu trong điều khoản sẽ được coi là sự từ bỏ thêm hoặc tiếp tục đối với điều khoản hoặc điều kiện đó hoặc sự từ bỏ bất kỳ điều khoản hoặc điều kiện nào khác, và bất kỳ sự thất bại nào của công ty trong việc khẳng định một quyền hoặc điều khoản theo điều khoản sẽ không cấu thành sự từ bỏ quyền hoặc điều khoản đó.

Nếu bất kỳ điều khoản nào của điều khoản bị tòa án hoặc cơ quan tài phán có thẩm quyền khác coi là không hợp lệ, bất hợp pháp hoặc không thể thi hành vì bất kỳ lý do gì, điều khoản đó sẽ bị loại bỏ hoặc hạn chế ở mức tối thiểu để các điều khoản còn lại của điều khoản sẽ tiếp tục có hiệu lực và hiệu lực
.
26. Công nhận

Bằng cách sử dụng dịch vụ hoặc các dịch vụ khác do chúng tôi cung cấp, bạn xác nhận rằng bạn đã đọc các điều khoản dịch vụ này và đồng ý ràng buộc với chúng.

27. Liên hệ với chúng tôi

Vui lòng gửi phản hồi, nhận xét, yêu cầu hỗ trợ kỹ thuật qua email: info@onnet.com.vn

ĐĂNG KÝ TRỞ THÀNH ĐỐI TÁC VỚI INTERNET EXPO

HOÀN TẤT ĐĂNG KÝ

Thông tin của bạn được bảo mật

Đăng kí ngay 

để hưởng ưu đãi hấp dẫn

Vé tham gia  3 ngày thăm quan gian hàng + hội thảo + các hoạt động của Internet Expo 2021.

Phòng VIP

Tặng cuốn cẩm năng Internet Expo 2021 (Bản online)

Trí giá: 350.000 đ

Nhiều giá trị nhật được trong ba ngày

Với quyền lợi VIP

ĐĂNG KÍ VÉ VIP THAM DỰ
INTERNET EXPO 2021

ĐẶT MUA

Ngày

Giờ

Phút

Giây

00
00
00
00

Thời gian còn lại để đăng ký

Đăng kí ngay 

ĐỂ THAM DỰ SỰ KIỆN NÀY

Vé tham gia  3 ngày thăm quan gian hàng + hội thảo + các hoạt động của Internet Expo 2021.

Vé thường

Tặng cuốn cẩm năng Internet Expo 2021 (Bản online)

Trí giá: 350.000 đ chỉ dành cho VIP

Tặng khóa học Social E-Commerce

Trị giá 6.000.000 đ chỉ dành cho VVIP

ĐĂNG KÍ THAM DỰ
INTERNET EXPO 2021

ĐĂNG KÝ

Ngày

Giờ

Phút

Giây

00
00
00
00

Thời gian đăng ký còn lại

BƯỚC TIẾP THEO

ĐỂ NHẬN CÁC THÔNG TIN CHƯƠNG TRÌNH

VÀO NHÓM ZALO

BẠN HÃY TRUY CẬP VÀO NHÓM ZALO

CHÚC MỪNG

BẠN VUI LÒNG THANH TOÁN QUA
STK DƯỚI ĐÂY

BẠN ĐÃ ĐĂNG KÝ THÀNH CÔNG

Ngân hàng: Vietcombank
Chủ tài khoản: Công ty Cổ phần ONNET
Số tài khoản: 001100 412 8440
Nội dung: Ten_SDT_Expo

1 VÉ VIP = 590.000đ
2 VÉ VIP = 1.180.000đ
3 VÉ VIP = 1.770.000đ
5 VÉ VIP = 2.950.000đ
10 VÉ VIP = 5.900.000Đ

TẢI VỀ NGAY